Семеен хотел с ресторант

Семеен хотел с ресторант, гр.Самоков

Местоположение: в УПИ ХІV-489, кв.79, с."Говедарци", общ.Самоков”
ОРЗП : 1 500 м2
Етап: Изграден
Възложител: Любчо Атанасов Джоргов

Реализирани проекти