Жилищна сграда с апартаменти

Жилищна сграда с апартаменти, ателиета, магазини и подземни гаражи – Зона В-17, Район "Сердика", гр.София

Местоположение: в УПИ І -1, 2, 16, кв.89, м.”ГГЦ – Зона В -17”, Район ”Сердика” ,гр.София
ОРЗП : 5 400 м2
Етап: Изграден
Възложител: “СП Консулт”- ЕООД “

Реализирани проекти