Еднофамилна жилищна сграда

Еднофамилна жилищна сграда в р-н "Панчарево", гр. София

Местоположение: в УПИ ІІІ- 301, кв.19 р-н „Панчарево”, м. „Детски град”, гр. София
ОРЗП : 350 м2
Етап: Изграден
Възложител: Красимира Уилямс

Реализирани проекти