Многофамилна жилищна сграда

Многофамилна жилищна сграда с апартаменти, студия, подземни гаражи и "Sky" кафе, землище гр.Разлог

Местоположение: в ПИ 61.813.532.37, м.”Писана черква”, землище гр.Разлог
ОРЗП : 12 800 м2
Етап: Изграден
Възложител: Ирина Радкова Станчева

Реализирани проекти