Нашите услуги

Целта на фирма „АРК Дизайн” е да съчетае прогресивни дизайнерски решения с възможността да работи заедно със своите клиенти, за да осигури функционална, коплексна проектантска услуга.

Фирмата изработва проекти по всички части за:

  • Oбществени сгради
  • Жилищни сгради
  • Промишлени сгради
  • Площадкови и външни инсталации
  • Предпроектни проучвания
  • Узаконяване
  • Обследване за Енергийна ефективност на сгради
  • Оценка за съответсвие на част "Енергийна ефективност" на инвестиционни проекти
  • Сертифициране на сгради, Енергиен паспорт