Жилищна сграда с подземни гаражи

Жилищна сграда с подземни гаражи и магазини, кв."Манастирски Ливади", гр.София

Местоположение: в УПИ - ІІ, кв.116, м.”Манастирски Ливади”, гр.София
ОРЗП : 10 000 м2
Етап: Изграден
Възложител: “М.К. -Инженеринг”- ЕООД”

Реализирани проекти