Многофамилна жилищна сграда

Многофамилна жилищна сграда с подземни и надземни паркоместа и магазин на партерно ниво на ул.”Загребска”, р-н „Овча купел”, гр.София

Местоположение: УПИ ІV – 511, кв.81, ул.”Загребска”, р-н „Овча купел”, по плана на гр.София
ОРЗП : 4 000 м2
Етап: Проектиране
Възложител: Miraflores JARDIN

Текущи проекти