Апаратно - студиен комплекс

Апаратно-студиен комплекс 1 в Национален радио-телевизионен център, НПЗ – изток, гр.София.

Местоположение: НРТЦ , гр.София
ОРЗП : 12 000 м2
Етап: Проектиране
Възложител: Българска Национална Телевизия

Текущи проекти